NL FR EN

SCALDISNET

Blijf op de hoogte van nieuwe
artikelen via onze RSS feed

Interregionale netwerking

Met haar keuze voor een uitgebreide netwerking en geïntegreerde schakels koos Scaldisnet voor een combinatie van eenheid én verscheidenheid. Zo ontstonden voordelen van schaalvergroting, doorgedreven taakverdeling en gespecialiseerde serviceverlening en professionalisering op het operationele vlak, die via de netwerking relatief vlot kunnen ingebracht worden in ontwikkelingsprojecten met plaatselijke en streekgebonden of provinciaal karakter. Dit is niet alleen gunstig voor de maatschappelijke relevantie van de streekprojecten, maar ook voor hun bedrijfseconomische doelmatigheid. Vooral actief in een gebied dat aangeduid wordt als 'Midden-België' profileert Scaldisnet zich als een offensieve 'Belgische' operator, (met Vlaamse roots) die permanent aanwezig is in de drie Gewesten.

Landsgrensoverschrijdend maar binnen één rivierbekken kwamen in de loop van de voorbije jaren ook bepaalde vormen van samenwerking tot stand met partners in Zeeland en Noord Frankrijk, namelijk met o.m. het Schelde InformatieCentrum (SIC) in Nederland.

Klik hier voor een kaart van de waterwegen en waterlopen in het Scheldebekken.