NL FR EN

SCALDISNET

Blijf op de hoogte van nieuwe
artikelen via onze RSS feed

Gespecialiseerde partnerorganisaties

Naast advies en operationele service aan organisaties en overheden en naast haar participatie in streekprojecten geeft Scaldisnet ook leiding aan een aantal ondersteunende organisaties met een meer specifieke en autonome werking, die evenwel alle kunnen beschouwd worden als deeluitmakend van het netwerk rond Scaldisnet:

 1. De opleidings- en bijscholingsactiviteiten van de bootbegeleiders en nautische gidsen worden verzorgd door de vzw 'Scheldegids', die opereert onder de koepel van Scaldisnet.
 2. De vzw 'Scaldis-infralog' ijvert voor de verwezenlijking van openbare aanlegplaatsen en nutsvoorzieningen en voor meer veiligheid en passende regelgeving voor de passagiersvaart. Waar openbare aanlegplaatsen en nutsvoorzieningen ontbreken probeert Scaldis-Infralog, in samenwerking met zoveel mogelijk andere actoren, zelf aanlegplaatsen en nutsvoorzieningen te realiseren, die gemeenschappelijk kunnen gebruikt worden.
 3. Het Boekingskantoor 'Rivertours' met kantoren te Aalst, Brussel, Temse en Antwerpen fungeert als algemeen communicatie-, coördinatie- en boekingsbureau. Het verzorgt de klanteninfo en de administratieve en de logistieke verwerking van overeenkomsten en boekingen voor boottochten. Rivertours zorgt voor een gestroomlijnde uitvoering van alle programmaonderdelen voor de boottochten (vaarschema's, uurregelingen, aanlegvergunningen, aanmeldingen van bezoeken, rapportering) en geeft uitvoeringsopdrachten aan onderaannemers (bussenmaatschappijen, horeca-uitbaters, gidsen, traiteurs, muziekgroepen, fietsenverhuur, enz. ). Als permanent bereikbaar operator grijpt Rivertours in bij allerlei problemen en onvoorziene omstandigheden (defecten, gestrande passagiers, defecte kunstwerken, enz…).
  Rivertours beschikt over een vergunning van touroperator, uitgereikt door Toerisme Vlaanderen.
 4. Rederijen en vaarexploitanten
  Noch Scaldisnet, Rivertours of de verschillende streekprojecten beschikken over eigen passagiersschepen. Voor de uitvoering van de boottochten worden passagiersschepen gecharterd bij verschillende rederijen, die voldoen aan de door Scaldisnet gestelde eisen inzake kwaliteit, prijs en veiligheid. Enkel passagiersschepen die beschikken over een attest van deugdelijkheid worden ingeschakeld voor de uitvoering van de boottochten.
  Gezien een belangrijk deel van de werking van de streekprojecten waarin Scaldisnet participeert, zich ontplooit op de kleinere binnenwateren waar men geconfronteerd wordt met lage bruggen, kleine sluizen en geringere diepgang worden vaak specifieke eisen gesteld aan de in te huren passagiersschepen.
  De rederij Reko (c.v) die over een aantal lage, tot passagiersschip verbouwde binnenschepen beschikt, is de belangrijkste nautische partner van Rivertours. De laatste jaren wordt echter in toenemende mate ook beroep gedaan op andere rederijen.