NL FR EN

SCALDISNET

Blijf op de hoogte van nieuwe
artikelen via onze RSS feed

Participatie in grensoverschrijdende streekprojecten

Scaldisnet neemt deel aan overlegorganen en samenwerkingprojecten die een geregeld aanbod van boottochten en arrangementen op en om de waterwegen willen realiseren. Dit richt zich vooral naar streken waar 10 à; 15 jaar geleden geen traditionele passagiersvaart of stadsrondvaarten aanwezig waren, zoals o.m in Vlaams-Brabant en Brussel.

Het project van vzw Kanaaltochten Brabant, waarin Scaldisnet deelneemt, is een voorbeeld van intergemeentelijke en publiekprivate samenwerking.
Vanuit deze vzw overleggen 14 Vlaams-Brabantse kanaalgemeenten, de provincie Vlaams-Brabant, de waterwegbeheerder, diverse streekorganisaties en toeristische operatoren met elkaar en coördineren hun inspanningen voor een verantwoord toeristisch medegebruik van de Brabantse kanalen. Dit, zonder de andere functies van de waterweg te discrimineren. Scaldisnet vervult als gespecialiseerde nautische partner belangrijke adviserende en uitvoerende opdrachten.

Dankzij dit concept en deze pragmatische benadering kon men gezamenlijk, en met beperkte middelen, een aanzienlijk programma van geregelde boottochten en arrangementen realiseren waardoor alle Vlaams-Brabantse kanaalgemeenten via de passagiersvaart met elkaar verbonden worden.

Ook het Brussels Gewest, Waals-Brabant en Henegouwen worden via een partnerschap van Kanaaltochten Brabant met de projecten 'Brussels by Water' en 'Circuits Brabant-Hainaut' in deze grensoverschrijdende samenwerking betrokken.

Langzaam maar zeker voltrekt zich een mutatieproces waarbij de waterwegen van de ABC-as (Antwerpen-Brussel-Charleroi), ooit de belangrijkste Belgische industrie-as en berucht voor haar grauw en ongezond karakter (Marly en Carcoke liggen nog in het geheugen), een attractiever en groener uitzicht krijgen. Steden richten zich steeds meer met het aangezicht naar het water. Stadspromenades en fietspaden worden langsheen het water aangelegd. In afgebakende zones wordt ruimte voorzien voor nieuwe overslagbedrijven en -activiteiten die het vervoer via het water versterken, hetgeen erg belangrijk is voor de huidige en toekomstige mobiliteit. Bij deze provincie-, taal- en gewestgrensoverschrijdende thema's rond de toeristische benutting vervult Scaldisnet een belangrijke ondersteunende en overbruggende functie.