NL FR EN

SCALDISNET

Blijf op de hoogte van nieuwe
artikelen via onze RSS feed

Visie

Scaldisnet vzw opgericht in 1992, promoot en ondersteunt het toeristisch-recreatieve gebruik van de waterwegen in het Scheldebekken.
Scaldisnet focust daarbij vooral op de ontwikkeling van een regelmatige passagiersvaart en gemeenschappelijk toeristisch personenvervoer voor een breed publiek.
Als ontwikkelingsorganisatie tracht Scaldisnet dit doel vooral te bereiken door gespecialiseerde kennis en operationele medewerking ter beschikking te stellen aan diverse organisaties die actief zijn op het vlak van het toeristisch-recreatieve gebruik van de waterwegen.

Scaldisnet hanteert de principes van integraal waterbeheer en multifuncitoneel gebruik van de waterwegen.

Een betaalbare passagiersvaart met een inhoudelijk attractief programma waar veel aandacht gaat naar beleving en deskundige begeleiding, levert een zinvolle educatieve en communicatieve bijdrage tot een beter begrip van de waterwegen, scheepvaartmobiliteitproblematiek, rivierlandschappen en de natuur. Voor vele waterwegen kan dit toeristisch en educatief gebruik een welgekome extra economische benutting van de waterweg betekenen.

Passagiersvaart op de binnenwateren wordt in principe gerealiseerd zonder bijkomend ruimtebeslag. In vele gevallen kunnen voormalige aanlegplaatsen van de vrachtschepen, meestal gelegen in minder aantrekkelijke kanaalzones en achtergestelde stadsbuurten, herbruikt worden of omgevormd tot mooie watersites, die passen in een beleid van een harmonieuzere integratie van de waterweg in de stad.

In Vlaanderen is Gent een bekend voorbeeld van hoe waterlopen kunnen bijdragen tot nieuwe stedelijke attractie. Een stad als Vilvoorde werkt via haar ambitieus project 'Watersite' in dezelfde richting.